Keresés
-18O
Debrecen
2019.06.16., vasárnap (Jusztin)

Új elnök a DEHÖK élén

Offmedia- 2016.04.29. 11:38
463
Bognár István Ádám jelenlegi elnökhelyettest választotta meg az egyetemi Hallgatói Önkormányzat küldöttgyűlése a szervezet új elnökévé.
Április 27-én tartotta elnökválasztó küldöttgyűlését a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata. A küldöttek Bognár István Ádám jelenlegi elnökhelyettest, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnökségi tagját, a TTK hallgatóját választották meg a szervezet elnökévé. Az új elnök megbízatása 2016. július 1-től két évre szól - közölte oldalán a Debreceni Egyetem.

A DEHÖK legfelső döntéshozó testülete, a karok hallgatói létszámának arányában delegált képviselőkből álló, 74 tagú küldöttgyűlés egyetemi hallgatói önkormányzati tisztújítást tartott április 27-én a Debreceni Egyetem Aulájában. A jelenlegi elnök, Körösparti Péter mandátuma 2016. június 30-án lejár, és már korábban bejelentette, hogy nem kíván újra pályázni a tisztségre. A DEHÖK Elnöksége a DE Hallgatói és Doktorandusz Képviselet Alapszabálya értelmében március 31-én írta ki a pályázatot az elnöki tisztségre, amelyre az április 15-i határidőig egy pályázat érkezett, a jelenlegi elnökhelyettestől.

Forrás:Debreceni Egyetem
A küldöttgyűlésen Bognár István Ádám húszperces előadás keretében ismertette programját. Hangsúlyozta, hogy a Debreceni Egyetem sokszínű hallgatói közösségét a HÖK-nek úgy kell megszerveznie a kulturális programok és az érdekképviselet tekintetében, hogy tovább erősödjön az elmúlt években már látványos módon megnyilvánuló együttműködés, a 14 kar és az egyetemi HÖK közötti csapatmunka, amely még mélyebben kihasználja a karok szerteágazó hagyományaiból eredő lehetőségeket.

A DEHÖK legfontosabb feladatának az érdekképviseleti tevékenységet tartja, a hallgatók problémáinak, tanulmányi gondjainak megoldását, ezen túl van szükség a színvonalas kulturális rendezvénykínálat biztosítására. Kiemelte, hogy a hallgatói képviselőknek is a saját tanulmányi munkájuk kell, hogy az elsődleges legyen, és emellett többletfeladatként vállalhatják a hallgatótársaik támogatását. A megválasztott elnök a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektetne a DEHÖK munkájának széleskörű megismertetésére, a külső érintettek, ezen belül különösen a szülők felé történő hatékonyabb megjelenésre, a kommunikációra, a PR-tevékenységre.

Ennek keretében egyfajta egyetemi „brand” építését tartja kiemelt feladatának, hogy a hallgatók egységes egyetemi identitástudattal rendelkezzenek, legyen számukra életérzés, hogy milyen debreceni egyetemistának lenni, akár magyar, akár külföldi hallgatókról legyen szó. Bognár István Ádám célja, hogy a programkínálat terén nyisson a szervezet a nem orvosi képzésben részt vevő külföldi hallgatók irányába, és minden külföldi hallgatót hatékonyabban vonjanak be a hagyományos rendezvényekbe, illetve elérni, hogy az egyetemisták ne csak a saját karuk, hanem más karok programjait is látogassák.

Az elnöki program kiemelt eleme a DEHÖK regionális, határokon átnyúló szerepvállalásának erősítése. Eszerint hallgatói szinten még inkább részt kell vállalni a beiskolázási tevékenységben, kapcsolatot kell kiépíteni a Debrecen városban már meglévő minta alapján az egyetem beiskolázási körzetének távolabbi középiskoláival, azok diákönkormányzataival, ide értve a határon túli magyar, felvidéki, kárpátaljai, erdélyi középiskolákat is.

A küldöttek a kérdéseket követően papír alapon, titkos szavazással, 69 igen és 1 nem szavazattal választották meg Bognár István Ádámot a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnökévé a 2016. július 1. és 2018. június 30. közötti két éves időtartamra.

Hozzászólások